خبرنامه و ایمیل مارکتینگ

⦁ مدیریت اعضاء خبرنامه (افزودن به لیست مشترکین ، حذف مشترک)

⦁ ارسال ایمیل های تبلیغاتی خاص به اعضاء

⦁ افزونه خبرنامه و ایمیل مارکتینگ

جهت سفارش این ماژول اینجا را کلیک کنید.