ماژول ارسال و دریافت پیامک

ماژول ارسال و دریافت پیامک ویژه MS CRM

⦁ مشخص کردن وضعیت پیامک از قبیل: پیش نویس، در حال ارسال، ارسال شده ، خطا و ...

⦁ پیام کوتاه بصورت یک فعالیت (از نوع پیامک) در بخش ها فعالیت ها افزوده می شود.

⦁ مشاهده پیامک های ارسالی و دریافتی در قسمت اطلاعات مشتری مورد نظر

⦁ امکان استفاده از فرمت های از پیش تعیین شده برای ارسال پیامک

⦁ ارسال پیام کوتاه به روش های مختلف به صورت تکی و گروهی

⦁ امکان استفاده از GSM برای مشترکین بلک لیست مخابرات

⦁ دریافت پیام کوتاه و نمایش فرم مربوطه در MS CRM

⦁ ارائه پنل رایگان اینترنتی + یک عدد خط 14 رقمی

⦁ بروز رسانی نتیجه پیامک های ارسالی در MS CRM

⦁ ارسال خودکار پیام کوتاه از طریق گردش کارها

⦁ ثبت وقایع مربوط به ارسال و دریافت پیامک

⦁ مشاهده وضعیت های پیام های ارسالی

⦁ متن پویا در تهیه پیامک های خودکار

⦁ برنامه ریزی ارسال پیامک زمان دار