مشاوره استراتژیک CRM و ERP

مشاوره استراتژیک پروژه های CRM و ERP :

همانطور که می دانید سیستم های اطلاعاتی هیچ وقت انتها ندارند اما مسیری دارند که گاهی اوقات این مسیر مشخص است و برای حداکثر نمودن بهره مندی از این سیستم ها نیازمند مشاوران حرفه ای هستیم که با ارائه تجربیات و راهکار ها مسیر بهتر استفاده کردن و بهبود مستمر استفاده از سیستم های اطلاعاتی را به کسب و کار ها نشان دهند.


آیا مسیر استقرار CRM را درست پیموده اید؟

آیا استقرار CRM در سازمان شما موفقیت آمیز بوده است؟

چه درآمدهایی از محل استقرار CRM کسب نموده اید؟


پیشنهاد ویژه ما استفاده از خدمات حرفه ای مشاور استراتژیک پروژه های CRM تواناسازان است که توسط شخص آقای مجتبی احمدی انجام می شود که در صورت نیاز و با توجه به ابعاد پروژه می توان از مشاوران خارجی همکار استفاده نمود.

خروجی این سرویس ویژه:

⦁ ارائه پلن اجرایی و چشم انداز توسعه استفاده از CRM به صورت مستند

⦁ تحلیل وضعیت جاری به صورت مستند

⦁ +پیشنهادات استراتژیک تواناسازان


 

اگر تا کنون از ابزارهای CRM بهره نبرده اید تهیه سند چشم انداز برای کسب و کار

شما قبل از استفاده از سیستم های CRM و ERP بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود.

لطفا جهت درخواست این سرویس درخواست خود را از اینجا ارسال نمایید.