نصب و راه اندازی سرور ایمیل

همواره انجام امور تخصصی توسط کارشناسان

خبره آن حوزه توصیه اکید مشاوران است.

⦁نصب و راه اندازی سرور SharePoint و اتصال به MS CRM

⦁نصب و راه اندازی و اتصال Project Server به MS CRM

⦁نصب و راه اندازی MS CRM Outlook Client

⦁نصب و راه اندازی MS CRM Emil Router

⦁نصب و راه اندازی سرور MS CRM

نصب و راه اندازی نرم افزارهای سازمانی مانند Microsoft

Dynamicsبه روش های مختلفی انجام می شود.

در صورت این که موارد زیر برای شما با اهمیت است:

⦁کاهش هزینه های پشتیبانی در صورت پیکربندی صحیح سرور

⦁تنظیم و پیکربندی امنیت استفاده از ابزار

⦁سرعت بهینه استفاده از سخت افزار

نصب و راه اندازی – Email Router MS CRM :

نصب و راه اندازی MS CRM Email Router - اتصال به سرورهای Pop3(سایت شرکت، Gmail و ..)

نصب و راه اندازی MS CRM Email Router - اتصال به Exchange

مشاوره راهکارهای ایمیلی در MS CRM

پیکربندی بهینه سازی و امنیت

نصب و راه اندازی MS CRM :

مشاوره معماری سخت افزار و شبکه استفاده از MS CRM

نصب و راه اندازی تک سروری MS CRM

نصب و راه اندازی چند سروری MS CRM

پیکربندی بهینه سازی و امنیت

نصب و راه اندازی سرور SharePoint یکپارچه با MS CRM :

نصب و راه اندازی و اتصال SharePoint به MS CRM

مشاوره یکپارچه سازی MS CRM با SharePoint

پیکربندی بهینه سازی و امنیت

نصب و راه اندازی Outlook Client MS CRM :

نصب و راه اندازی MS CRM Outlook Client

مشاوره راهکارهای ایمیلی در MS CRM

پیکربندی بهینه سازی و امنیت

نصب و راه اندازی سرور SharePoint یکپارچه با MS CRM :

نصب و راه اندازی و اتصال Project Server به MS CRM

مشاوره یکپارچه سازی MS CRM با Project Server

پیکربندی بهینه سازی و امنیت

می توانید نصب و راه اندازی سرورهای CRM خود را به تواناسازان بسپارید.

کارشناسان حرفه ای ما روزانه این خدمات را به شرکت های زیادی ارائه می کنند

و شما می توانید از تجارب بدست آمده نهایت استفاده را ببرید.

برای سفارش نصب و راه اندازی سرور مایکروسافت CRM اینجا را کلیک کنید.