وصول مطالبات

افزونه وصول مطالبات:

⦁امکان ارسال پیامک به مشتری و اطلاع رسانی از زمان پرداخت جهت یادآوری و اطلاع به فروشنده مربوطه

⦁قابلیت نشان دادن میزان وصول مطالبات در یک نگاه برای بررسی موجودی مورد انتظار در هرماه

⦁امکان ارسال و دریافت پیامک در سیستم (تشکر از مشتری بعد از انجام پرداخت به موقع و....

⦁قابلیت استخراج انواع گزارشات مدیریتی وكنترلی از وضعیت وصول صورتحسابها ومطالبات

⦁قابلیت ثبت تاریخ پرداخت مشتری براساس توافقات اولیه انجام شده با مشتری

⦁امكان تعریف ضوابط وموارد وصولی یا كسر شده از صورتحسابها با تاریخ اجرا

⦁قابلیت ثبت تصویر چک پرداختی و اضافه کردن تصویر آن به سند پرداخت

⦁قابلیت نشان دادن مشتریان خوش حساب و بد حساب

⦁کاملا تحت وب و بدون محدودیت تعداد کاربران

⦁قابلیت نشان دادن داشبورد مشتریان بدهکار

⦁قابلیت تعریف گردش کارهای هوشمند

⦁قابلیت ثبت اطلاعات پرداخت مشتری

⦁امکان ثبت اطلاعات حساب مشتری