تواناسازان | داشبورد های هوشمند فروش و بازاریابی
داشبورد های هوشمند فروش و بازاریابی

 

هوش تجاری(Business Intelligence) چیست؟

هوش تجاری مجموعه‌ای از مهارتها، فناوریها و سیستم‌های کاربردی است که برای جمع‌آوری ،

ذخیره‌سازی ، تحلیل و ایجاد دسترسی کارآمد به انباره‌های داده جهت کمک به سازمان‌ها

برای تصمیم‌گیری صحیح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل داده‌ها شامل موارد زیر میشود :

مرحله اخذ اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی

فرآیند BI در سازمان‌ها و شرکت‌ها

آنالیز و تولید اطلاعات

برنامه‌ریزی و هدایت

پردازش اطلاعات

آنالیزهای آماری

خوشه‌ بندی

طبقه ‌بندی