تواناسازان | یک پارچه سازی با سایر سیستم ها
یک پارچه سازی با سایر سیستم ها

یکپارچه سازی با سایر سیستم ها:

 

یکپارچه سازی با سایر سیستم ها موجب کاهش ورود اطلاعات و انسجام اطلاعاتی در سازمان خواهد بود که منجر به افزایش بهره وری نیز می شود.

مایکروسافت CRM یک پلتفرم اجرایی حرفه ای و در عین حال منعطف می باشد.

یکی از تعاریف ERP یکپارچه بودن سیستم های اطلاعاتی سازمانی است.

 

در صورت اینکه در سازمان شما سیستم های جزیره ای وجود دارد می توانید

این سیستم ها یا در MS CRM ادغام کنید یا آنها را به کمک خدمات

یکپارچه سازی تواناسازان به CRM سازمان خود متصل کنید.

 

تا کنون تجربه یکپارچه سازی MS CRM با سیستم های مالی، بانکی، وب

سایت و App موبایل توسط تواناسازان اجرا شده است.

 

شما می توانید جهت دریافت مشاوره و ارائه درخواست از اینجا استفاده نمایید.