تواناسازان | فارسی ساز مایکروسافت CRM
فارسی ساز مایکروسافت CRM

 

 

 

 

 

فارسی ساز مایکروسافت CRM 2016

بسته بومی فارسی مایکروسافتCRM تواناسازان

قابلیت ارائه تقویم شمسی به صورت جدا

پشتیبانی از زبان فارسی

پشتیبانی از تقویم شمسی

جهت سفارش فارسی ساز اینجا را کلیک کنید.