تواناسازان | خبرنامه و ایمیل مارکتینگ
خبرنامه و ایمیل مارکتینگ

 

مدیریت اعضاء خبرنامه (افزودن به لیست مشترکین ، حذف مشترک)

 ارسال ایمیل های تبلیغاتی خاص به اعضاء

 افزونه خبرنامه و ایمیل مارکتینگ

جهت سفارش این ماژول اینجا را کلیک کنید.