تواناسازان | ارسال PDF فاکتور برای مشتری با یک کلیک
ارسال PDF فاکتور برای مشتری با یک کلیک

همواره کارشناسان فروش به دنبال راهی هستند که کارهای آنها در سریعترین زمان

ممکن انجامشود.افزونه ارسال PDF فاکتور به مشتری با یک کلیک به

 کارشناساناین توانایی را می دهد که در کمتر از چند ثانیه

 پیش فاکتور یا فاکتور درخواستی مشتری را به صورت

خودکار و با یک کلیک برای مشتری ارسال کنند.

جهت سفارش این افزونه اینجا را کلیک کنید.