تواناسازان | راهکار بازرگانی خارجی (صادرات ، واردات)
راهکار بازرگانی خارجی (صادرات ، واردات)

 

 

 
مدیریت واردات مدیریت صادرات
اسناد حمل مدیریت بازاریابی
دریافت نمونه کالا مدیریت کسب مجوز صدور
بازرسی کالا مدیریت تعیین قیمت صادراتی توسط کمیسیون نرخ گذاری
دریافت پیش فاکتور ازفروشنده ( پروفرما اینویس ) مدیریت صدور پروفرما
مدیریت اطلاعات تعرفه گمرکی و شرایط واردات کالای مزبور مدیریت تهیه ، تدار ک و بسته بندی
اطلاعات در مورد هزینه های مرتبط با واردات کالا مدیریت دریافت گواهی بازرسی کالا
مدیریت ثبت سفارش در وزارت بازرگانی مدیریت صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا
پیگیری و رصد تولید صحیح و به موقع کالا مدیریت عقد قرارداد حمل و بیمه
انجام بازرسی قبل از حمل مدیریت اظهار کالابه گمرک
تامین بودجه واردات و تصمیم گیری نهایی جهت واردات مدیریت ارسال کالا
تعیین شیوه پرداخت مبلغ کالا به فروشنده( ترم پرداخت) مدیریت دریافت واریز نامه یا گواهی صدور
حمل کالا و شیوه حمل. ( ترم تحویل )  
مدیریت مجوزها و استانداردهای لازم برای واردات و توافق جهت اجرای استاندارها با فروشنده  
استعلام مشخصات فنی و قیمت کالا پس ازشناسایی سازنده یا فروشنده  
تصمیم گیری در رابطه با نوع ، مدل و تعداد کالای وارداتی – که باتوجه به شرایط فروش در بازار داخلی، قیمت تمام شده کالا – میزان تقاضا – زمان فروش کالا و سایر آیتم های دیگر قابل محاسبه می باشد.  
از ابتدا تا پس از ترخیص جهت محاسبه قیمت تمام شده واقعی کالا و تصمصیم گیری نهایی  
مدیریت دریافت ایران کد و مجوز اولیه استاندارد در صورت شمول  
مدیریت دریافت مجوزهای لازم دیگر جهت واردات قبل از ورود کالا از سازمانها و ارگانهای ذیربط  
مدیریت پرداخت و پبش پرداخت ( صورت T/T یا L/C یا D/P یا سایر ترمها)  
محاسبه قیمت تمام شده واقعی کالا ( قیمت تمام شده کالا در انبار با احتساب کلیه هزینه های سربار مشمول)  
دریافت تخفیفات توافق نهایی بر سر قیمت کالا و ترم فروش با فروشنده  
هماهنگی جهت حمل کالا  
کنترل پیش نویس اسناد حمل  
پرداخت مبلغ بالانس کالا با ترم توافق شده (در روشT/T)  
دریافت اصل اسناد حمل از فروشنده  
پیگیری رسیدن کالا به گمرکات و دریافت اسناد کشتیرانی و سایر اسناد  
دریافت اسناد تامین ارز  
دریافت اسناد بازرسی  
دریافت مجوزهای لازم از سازمانهای دیربط که پس از ورود کالا باید دریافت گردد  
ترانزیت کالا به سایر گمرکات در صورت نیاز  
ارائه مدارک و توضیحات کامل به ترخیص کار جهت انجام امور ترخیص  
پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه های مرتبط با ترخیص کالا  
حمل کالا به انبار پس از ترخیص  
انجام تعهدات ارزی (تامین ارز) در صورت وجود و تعهدات مالیاتی ( مالیات واردات) و ...