1401/01/01

افتتاح دفتر بین المللی

 • تولید و ارائه راهکار سوپر اپلیکیشن سازمانی
 • افتتاح دفتر بین المللی

1400/01/01

توسعه عمیق کلیه راهکارهای تحت وب

توسعه عمیق کلیه راهکارهای تحت وب

1399/01/01

تولید و ارائه راهکار مارکت پلیس

تولید و ارائه راهکار مارکت پلیس

1398/01/01

توسعه ERP و ارائه راهکارهای تولید و برنامه ریزی تو

توسعه ERP و ارائه راهکارهای تولید و برنامه ریزی تولید

1397/01/01

تولید و ارائه راهکارهای مالی ERP تواناسازان

تولید و ارائه راهکارهای مالی ERP تواناسازان

1396/01/01

تولید و ارائه وبسایت

 • تولید و ارائه وبسایت فروش بیمه
 • تولید و ارائه وبسایت رسانه محتوایی
 • تولید و ارائه راهکارهای تخصصی صنعت گردشگری

1395/01/01

تولید و ارائه وبسایت فروشگاهی یکپارچه مایکروسافت C

تولید و ارائه وبسایت فروشگاهی یکپارچه مایکروسافت CRM

1394/01/01

تولید و ارائه وبسایت خدمات پشتیبانی یکپارچه با مای

تولید و ارائه وبسایت خدمات پشتیبانی یکپارچه با مایکروسافت CRM

1393/01/01

توسعه خدمات مایکروسافت CRM به صنایع مختلف از جمله

 • توسعه خدمات مایکروسافت CRM به صنایع مختلف از جمله نفت و انرژی
 • اخذ نمایندگی مایکروسافت در خارج از ایران

1392/01/01

توسعه خدمات مایکروسافت CRM به صنایع مختلف از جمله

 • توسعه خدمات مایکروسافت CRM به صنایع مختلف از جمله نفت و انرژی
 • اخذ نمایندگی مایکروسافت در خارج از ایران

1391/01/01

برگزاری دوره های آموزشی به صورت کمپ مایکروسافت CR

 • برگزاری دوره های آموزشی به صورت کمپ مایکروسافت CRM
 • ارائه راهکارهای XRM بر پایه مایکروسافت CRM
 • ارائه افزونه یکپارچه ساز نرم افزارهای مالی با مایکروسافت CRM

1390/01/01

ارائه خدمات امنیت شبکه و راه اندازی کال سنترهای مب

ارائه خدمات امنیت شبکه و راه اندازی کال سنترهای مبتنی بر VOIP

1389/01/01

ارائه خدمات نرم افزارهای مایکروسافت CRM به خارج از

ارائه خدمات نرم افزارهای مایکروسافت CRM به خارج از ایران

1388/01/01

ارائه خدمات حرفه ای مایکروسافت CRM

 • ارائه خدمات حرفه ای مایکروسافت CRM
 • تولید و ارائه افزونه های مایکروسافت CRM
 • تولید و ارائه بسته فارسی ساز مایکروسافت CRM

1385/01/01

ارائه خدمات نرم افزار مایکروسافت CRM

ارائه خدمات نرم افزار مایکروسافت CRM

1384/01/01

ارائه خدمات طراحی وب

 • ارائه خدمات طراحی وبسایت
 • استقرار سیستم های مالی
 • نوشتن پلاگین و افزونه های مرتبط با وبسایتهای جهانی Ebay و آمازون

1383/01/01

تکمیل سبد فروش نرمافزارهای مالی تحت ویندوز

تکمیل سبد فروش نرمافزارهای مالی تحت ویندوز

1382/01/01

تاسیس کسب و کار با ارائه خدمات آموزش و راه اندازی

تاسیس کسب و کار با ارائه خدمات آموزش و راه اندازی نرم افزارهای مالی تجت MS DOS