خدمات مشاوره استراتژیک مایکروسافت پروجکت سرور

 
 
 

دسترسی آسان به اطلاعات حتی از طریق گوشی تلفن همراه

دسترسی به اطلاعاتی چون شناسنامه پروژه ، فعالیتهای زیر مجموعه و پیشرفت آنها بر روی بستر و

مشاهده وظایف محوله به شما توسط مدیر بالا سری و توانایی رصد وظایف افراد تیمتان

مقایسه آنلاین میزان پیشرفت واقعی با پیشرفت برنامه ای

استقرار EPM و دفتر مدیریت پروژه PMO متناسب با استاندرادهای روز دنیا

پشتیبانی از انواع متدلوژیهای برنامه ریزی و کنترل پروژه

توانایی مدیریت اهداف سازمانی و مشاهده میزان تحقق این اهداف

دسترسی سریع کلیه اسناد موجود در پروژه حتی به صورت آفلاین

نمایش جلسات تنظیم شده برای شما به صورت آنلاین

توانایی ایجاد سیستم گزارشات روزانه ستادی و کارگاهی

توانایی ایجاد سیستم صورتجلسات شرکتی و کارگاهی

توانایی ایجاد انواع سیستمهای گردش اسناد و اطلاعات

توانایی مشاهده و ثبت تایم شیت به صورت آنلاین

توانایی پیاده سازی سامانه ارزیابی عملکرد پرسنل و واحدهای سازمانی

اتصال به Outlook

گرفتن خروجی اطلاعات پروژه ها بر روی اکسل

برقراری ارتباط میان اعضای پروژه به صورت آنلاین

سیستم گزارش گیری بسیار پیشرفته