افزونه سفارشی ارسال فاکتور با یک کلیک

 
 
 

این افزونه قابلیت این را دارد که به ازای تغییر دادن فاکتور به PDF و ایمیل زدن ان به مشتری ، با کلیک کردن یک دکمه روی فاکتور میتواند توسط سیستم برای مشتری پیامک ارسال کرده و همچنین فایل گزارش کار ریپورت را بصورت پیوست قرار داده و ارسال نماید، همچنین این افزونه موجب صرفه جویی در زمان شده که جز ابزارهای افزایش بهره بری برای مشتریان و شرکتها به حساب می اید .