(CRM)مایکروسافت داینامیک365

 
 
 

داینامیک ۳۶۵ نرم افزار کامل شده از مایکروسافت است که ترکیبی از توانایی های CRM و ERP در محیط ابری با هدفی جدید میباشد. در حقیقت قدم بعدی در سیر تکاملی محصولات ترکیبی از CRM و ERP است و میتوان گفت نسل بعدی از برنامه های هوشمند تجاری در محیط ابر میباشد. مایکروسافت آن را برای انعطاف پذیری و توسعه پذیری بالا تولید کرده است.
داینامیک ۳۶۵ نقطه ی شروعی برای سازمان ها میباشد که تجارتشان را از روز اول سازماندهی خواهد کرد. این نرم افزار به شما اجازه میدهد که اطلاعات تجاری را استخراج نموده تا گرایش های مشتری , فرصت های تجاری و … را کشف کنید. داینامیک ۳۶۵ یک بسته ی کامل شده از تمام توابع مدیریتی تجاری را ارائه میدهد. دو ویرایش از داینامیک ۳۶۵ وجود دارد : ویرایش پیشرفته و ویرایش تجاری.