راهکار  اتو ماسیون مدیریت پروژه  xrm بر پایه مایکروسافت Dynamics 365

کسب و کارها برای مدیریت پروژه نیازمند  ابزاری کارآمد و سریع هستند که بتوانند با برنامه ریزی، ارجاع کار و  مانیتورینگ پروژه ها  به موفقیت انجام پروژه های خود را تضمین کنند.

راهکار اتوماسیون پروژه تواناسازان بر سه اصل استوار است:

1- مدیریت انواع پروژه ها    2- برنامه ریزی پروژه ها     3- ارجاع کار به تیم و کارشناسان پروژه  4- نظارت و مانیتورینگ