افزونه وصول مطالبات:

 
 
 
امکان ارسال پیامک به مشتری و اطلاع رسانی از زمان پرداخت جهت یادآوری و اطلاع به فروشنده مربوطه

قابلیت نشان دادن میزان وصول مطالبات در یک نگاه برای بررسی موجودی مورد انتظار در هرماه

امکان ارسال و دریافت پیامک در سیستم (تشکر از مشتری بعد از انجام پرداخت به موقع و....

قابلیت استخراج انواع گزارشات مدیریتی وكنترلی از وضعیت وصول صورتحسابها ومطالبات

قابلیت ثبت تاریخ پرداخت مشتری براساس توافقات اولیه انجام شده با مشتری

امكان تعریف ضوابط وموارد وصولی یا كسر شده از صورتحسابها با تاریخ اجرا

قابلیت ثبت تصویر چک پرداختی و اضافه کردن تصویر آن به سند پرداخت

قابلیت نشان دادن مشتریان خوش حساب و بد حساب

کاملا تحت وب و بدون محدودیت تعداد کاربران

قابلیت نشان دادن داشبورد مشتریان بدهکار

قابلیت تعریف گردش کارهای هوشمند

قابلیت ثبت اطلاعات پرداخت مشتری

امکان ثبت اطلاعات حساب مشتری

وصول مطالبات