پرتال مشتریان (تیکتینگ)

 
 
 
CRM یکپارچه با مایکروسافت - XRM راهکار
2011-2013-2015-2016-365
معلق کردن حساب کاربران
مدیریت دسترسی مشتریان
اختصاص کارشناسان پاسخگویی
ارسال تیکت به همراه فایل های متعدد
امکان ایجاد تیکت توسط مشتری و پیگیری آن
امکان ایجاد صورت حساب و خرید برای مشتری
پرداخت آنلاین صورت حساب ها و شارژ حساب کاربران
پرتال مشتریان (تیکتینگ)