آموزش جامع مایکروسافت CRM به زبان فارسی (کاربری، راهبری، گزارش سازی، سفارشی سازی)

1299

تخفیف : 2,760,000 ریال

قیمت : 9,200,000 ریال

قیمت نهایی ریال : 0

موجودی : -14

ویژگی های کالا