کالای تست

1

تخفیف : 0 ریال

قیمت : 1,000 ریال

موجودی : -6

ویژگی های کالا