Logo Tavanasazan
BACK to top
اشتراک گذاری

 مشاوره استراتژیک CRM و ERP

راهکار حسابداری مالی تواناسازان برپایه مایکروسافت CRM

 

امکان تعریف نا محدود گروه حساب ها

امکان تعریف نا محدود حساب های کل

امکان تعریف نا محدود حساب های معین

امکان تعریف نا محدود حساب های تفصیلی

امکان تعریف نا محدود گروه حساب های تفصیلی

امکان تعریف نا محدود گروه حساب های شناور

امکان تعریف نا محدود حساب های شناور

امکان تعریف نا محدود شعبه

امکان تعریف و استفاده از شرح های سند پیش فرض

امکان تعریف انواع سند

مدیریت اسناد حسابداری فرایندی

گزارش اسناد حسابداری

گزارش دفتر روزنامه

گزارش دفتر کل، گزارش دفتر معین

گزارش دفاتر تفصیلی + گزارش کارت حساب مشتری با جزئیات (برگه های اسناد، برگه های خزانه، برگه های خرید و فروش)

گزارش حساب های شناور

گزارش تراز 4 ستونه گروه حساب ها، حسابهای کل، معین، تفصیلی

پاسخ‌گویی به نیاز ثبت و گزارش‌‌دهی هم‌زمان با دو نوع استاندارد حسابداری

گزارش حسابداری مالیاتی و ارائه گزارش‌های قانونی مالیات بر ارزش افزوده

آنالیز حساب ها به تفکیک گروه حسابها، حسابهای کل، معین، تفصیلی

ردیابی مبلغ هر سرفصل در سطح حساب کل ، معین و سطوح تفصیلی

استخراج گزارش‌ها در فرمت‌های( ( Excel, Word, XML, PDF

تعیین سطح دسترسی برای حساب های کل، معین، تفصیلی، شناور و اسناد برای کاربران مختلف

امکان مدیریت ممیزی اسناد (سوابق تغییرات اسناد)

جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند

تعریف الگوی سند الگو برای اسناد پرکاربرد و تکراری

+ ده ها امکان بالقوه موجود در نرم افزار مایکروسافت CRM

+ پلاگین تنظیم و ثبت سند حسابداری اتومات از سیستم خزانه، انبار و فروشدرخواست مشاوره قبل از خرید

انتخاب درخواست:
سیستم پایه
افزونه ها
راهکارها
راهکارهای مالی
پرتال ها
اپلیکیشن موبایل
خدمات
فیلم آموزشی
خدمات پشتیبانی
خدمات مشاوره