Logo Tavanasazan
BACK to top
اشتراک گذاری

حسابداری اموال و دارایی های ثابت

نگهداري اطلاعات مربوط به اموال و دارايي‌های ثابت در هر سازمان و تاريخچه‌ي گردش آن‌ها به همراه جزئيات كامل و دقیق (مدیریت اموال) از يك سو و پيچيدگي در محاسبات روزآمد مربوط به بهاي تمام‌شده‌ و هزينه‌هاي استهلاك دارائی‌ها به همراه صدور اسناد مکانیزه‌ی حسابداری به ازاء هر رخداد (حسابداری اموال) از سوي ديگر، نیازمند اتخاذ رویکرد سیستمی و انتخاب نرم‌افزار مناسب است. نیاز فوق از آن رو اجتناب‌ناپذیرتر می‌شود که مؤلفه‌ها و مقوله‌هایی نظير دستورالعمل‌هاي قانوني، استانداردهاي حسابداري، تعدد دارايي‌ها و تنوع در رويدادهاي مربوط به هر دارايي، گزارش‌گیری لحظه‌اي و برخورداری از اطلاعات روزآمد در شرکت‌ها و سازمان‌ها، کار پایه‌ی محاسبات و عملیات سیستم قلمداد می‌شود، خاصه آنکه نیاز روزافزون به دریافت سرویس‌هایی برای تأمین نیازهای عملیاتی و اطلاعاتی و نهایتاً مقوله‌ی بسیار کلیدی جمع‌داری اموال (مدیریت گردش مقداری اموال و نقل ‌و انتقالات) که اخیراً نرم‌افزاری ویژه توسط رایورز برای آن تولید و عرضه شده است، بر اهمیت استفاده از سیستمی کارآمد و جامع را دو چندان می‌کند.درخواست مشاوره قبل از خرید

انتخاب درخواست:
سیستم پایه
افزونه ها
راهکارها
راهکارهای مالی
پرتال ها
اپلیکیشن موبایل
خدمات
فیلم آموزشی
خدمات پشتیبانی
خدمات مشاوره